Διεύθυνση:
Πευκοχώρι, 63085, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
23740 63380
Κινητό:
693 7334643
Αποστείλετε ένα Email