Ξενοδοχείο Kapsohora Inn+30 23740 63380 - Πευκοχώρι Χαλκιδική 63085

Κάντε Κράτηση

    Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες διαδικτυακά σε αυτόν τον ιστότοπο.

    Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από αυτήν τη φόρμα μέσω email και τα αποθηκεύουμε σε τοπική βάση δεδομένων που προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού φυσικών και ηλεκτρονικών ελέγχων πρόσβασης, τεχνολογίας τείχους προστασίας και άλλων εύλογων μέτρων ασφαλείας.

    Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα αποδεσμεύσουμε τα δεδομένα σας από αυτήν τη φόρμα εκτός της εταιρείας μας.